حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت تومان
موجودردیاب Treasure Trailblazer تریژر بلیزر فیتزجرالدردیاب Treasure Trailblazer تریژر بلیزر600000000
موجودردیاب APRON DELUXE اپرون دلوکسردیاب APRON DELUXE اپرون دلوکس50000000
موجوددستگاه Pinpointer XP MI-6 پین پوینتردستگاه Pinpointer XP MI-6 پین پوینتر8500000
موجودفلزیاب Xp Gold Maxx Power گلد مکس پاورفلزیاب Xp Gold Maxx Power گلد مکس پاور39000000
موجودفلزیاب نقطه زن 2 XP Deus دیوس۲فلزیاب نقطه زن 2 XP Deus دیوس۲80000000
موجودفلزیاب ORX XP او آر ایکس ایکس پیفلزیاب ORX XP او آر ایکس ایکس پی36000000
موجودفلزیاب GDX 8000 جی دی ایکس ۸۰۰۰فلزیاب GDX 8000 جی دی ایکس ۸۰۰۰تماس بگیرید
موجودفلزیاب AKA Signum MFD آکا سیگنوم ام اف دیفلزیاب AKA Signum MFD آکا سیگنوم ام اف دیتماس بگیرید
موجودفلزیاب DRS Ground Exper PROفلزیاب DRS Ground Exper PRO274000000
موجودفلزیاب ریلایک استریکر Relic Strikerفلزیاب ریلایک استریکر Relic Striker38000000
موجودفلزیاب EDS Reacher ای دی اسفلزیاب EDS Reacher ای دی اس18000000
موجودفلزیاب MF 9700 QUINARY ام اففلزیاب MF 9700 QUINARY ام اف495000000
موجودردیاب یونی Gold Line گولد لاینردیاب یونی Gold Line گولد لاین135000000
موجودردیاب Gold Radar گولد رادارردیاب Gold Radar گولد رادار252000000
موجودردیاب آنتنی Spark اسپارک ردیاب آنتنی Spark اسپارک 85000000
موجودردیاب GOLD LEGEND گلد لجندردیاب GOLD LEGEND گلد لجند175000000
موجودطلایاب GOLD STAR 3D گلداستار 435000000
موجودفلزیاب Discovery دیسکاوریفلزیاب Discovery دیسکاوریتماس بگیرید
موجودفلزیاب Runabout ران ابات آمريکائيفلزیاب Runabout ران اباتتماس بگیرید
موجودفلزیاب DOUBLE MAGNUM دابل مگنومفلزیاب DOUBLE MAGNUM دابل مگنومتماس بگیرید
موجودفلزیاب BLANKET بلنکت آمریکافلزیاب BLANKET بلنکت آمریکاتماس بگیرید
موجودفلزیاب Pinpointer پین پوینتر محصول آمریکافلزیاب Pinpointer پین پوینتر محصول آمریکا225000000
موجودفلزیاب ZOND GPR زوند جی پی آرفلزیاب ZOND GPR زوند جی پی آر637000000
موجودفلزیاب Nokta Golden King گلدن کینگ فلزیاب Nokta Golden King گلدن کینگ 225000000
موجوددستگاه آب یاب RIVER G3دستگاه آب یاب RIVER G3425000000
موجودفلزیاب GOLD SEEKER گلد سیکرفلزیاب GOLD SEEKER گلد سیکر125000000
موجوددستگاه آب یابRIVER F PLUSدستگاه آب یاب RIVER F PLUS175000000
موجودFRESH RESULT 2 SYSTEMS DETECTORدستگاه آب یاب FRESH RESULT 2312000000
موجوداسکنر آلمانیUIG Ground Scannerاسکنر آلمانیUIG Ground Scanner200000000
موجوددستگاه DIAMOND HUNTER دیاموند هانتردستگاه DIAMOND HUNTER دیاموند هانتر125000000
موجودردیاب UIG POINTER یو آی جی پوینترردیاب UIG POINTER یو آی جی12500000
موجودردیابGOLD HUNTER SMART گلد هانتر اسمارتردیابGOLD HUNTER SMART گلد هانتر اسمارت150000000
موجودردیاب EASY WAY SMART ایزی ویردیاب EASY WAY SMART ایزی وی225000000
موجودفلزیاب نقطه زن GOLDEN WAYفلزیاب نقطه زن GOLDEN WAY60000000
موجودفلزیاب Titan 400 Smart تایتانفلزیاب Titan 400 Smart تایتان225000000
موجودگنج یاب Deep Seeke دیپ سکرگنج یاب Deep Seeker دیپ سکر375000000
موجودردیاب TITAN 500 SMART تایتان اسمارتردیاب TITAN 500 SMART تایتان اسمارت200000000
موجودفلزیاب Titan ger 1000 تیتیان جرفلزیاب Titan ger 1000 تایتان جر700000000
موجودفلزیاب Detech SSP 5100 دیتچ بلغارستانفلزیاب Detech SSP 5100 دیتچ بلغارستان125000000
موجودفلزیاب Falcon land 6000 فالکون لند ۶۰۰۰فلزیاب Falcon land 6000 فالکون لند ۶۰۰۰تماس بگیرید
موجودفلزیاب X-TERRA PRO اکسترا پروفلزیاب X-TERRA PRO اکسترا پرو18000000
موجودفلزیاب شعاع زن Bio Tara بیوتارافلزیاب شعاع زن Bio Tara بیوتارا52000000
موجودفلزیاب IMAGER 30000 ایمیجر ۳۰۰۰۰فلزیاب IMAGER 30000 ایمیجر ۳۰۰۰۰120000000
موجودفلزیاب QUEST Q40 کوئست کیو 40فلزیاب QUEST Q40 کوئست کیو 4040000000
موجودفلزیاب QUEST Q20 کوئست 20فلزیاب QUEST Q20 کوئست 2018000000
موجودفلزیاب 5 Golden Mask Pro گلدن ماسک پرو 5فلزیاب 5 Golden Mask Pro گلدن ماسک پرو 561000000
موجودفلزیاب3 Golden Mask Pro گلدن ماسک پرو3فلزیاب 3 Golden Mask Pro گلدن ماسک پرو358000000
موجودفلزیاب Golden Mask Pro گلدن ماسک پروفلزیاب Golden Mask Pro گلدن ماسک پرو168000000
موجودفلزیاب گلدن ماسک Golden Mask 3فلزیاب Golden Mask 3 گلدن ماسک19000000
موجودفلزیاب-گلدن-ماسک-4-پرو-Golden-Mask-4-Proفلزیاب Golden Mask 4 Pro گلدن ماسک 4 پرو47000000
موجودفلزیاب 1ST SWING نوکتا ترکیهفلزیاب 1ST SWING نوکتا ترکیه5000000
موجوددستگاه فلزیاب pulsedive pointer پالس دایو پوینتردستگاه فلزیاب pulsedive pointer پالس دایو پوینتر6000000
موجودفلزیاب تصویری invenio pro اینونیو پروفلزیاب Nokta Invenio Pro نوکتا اینونیو پرو350000000
موجوددستگاه فلزیاب نقطه زن T5 تی فایندردستگاه فلزیاب نقطه زن T5 تی فایندرتماس بگیرید
موجودمكان گيرندهتعمیر و ارتقا فلزیابتماس بگیرید
موجودردیاب آنتنی Fieldscope فیلداسکوپردیاب آنتنی Fieldscope فیلداسکوپ29000000
موجودفلزیاب و ردیاب GRAVITATOR گراویتاتور الکتروسکوپفلزیاب و ردیاب GRAVITATOR گراویتاتور الکتروسکوپ312000000
موجودردیاب 301 electroscop الکتروسکوپ۳۰۱ردیاب 301 electroscop الکتروسکوپ ۳۰۱124000000
موجودگنج یاب Fisher F22گنج یاب Fisher F2215000000
موجوددستگاه فلزیاب DP gold دی پی گلددستگاه فلزیاب DP gold دی پی گلدتماس بگیرید
موجودفلزیاب XP Deus دیوسفلزیاب XP Deus دیوس135000000
موجوددستگاه فلزیاب دیپ هانتر DEEP HUNTERفلزیاب DEEP HUNTER دیپ هانترتماس بگیرید
موجودفلزیاب دی اف آر DFR Multiفلزیاب دی اف آر DFR Multiتماس بگیرید
موجوددستگاه طلایاب DEUS محصول XPدستگاه طلایاب DEUS محصول XPتماس بگیرید
موجودPulse Power DX 8000دستگاه فلزیاب نقطه زن Pulse Power DX 8000تماس بگیرید
موجودطلایاب GMD PRO PLUSطلایاب GMD PRO PLUS65000000
موجوددستگاه نقطه زن COBRA FINDER4000تماس بگیرید
موجودفلزیاب بلک هانتر BLACK HUNTERفلزیاب بلک هانتر BLACK HUNTERتماس بگیرید
موجودفلزیاب black hawk بلک هاوکفلزیاب black hawk بلک هاوک265000000
موجودمقاومت سنج القایی پرو آکومستر Gdi VIIمقاومت سنج القایی پرو آکومستر Gdi VIIتماس بگیرید
موجودفلزیاب مقاومت سنج کوآتروفورس Gdi Quatroforceفلزیاب مقاومت سنج کوآتروفورس Gdi Quatroforceتماس بگیرید
موجودفلزیاب جیوسنس ایکس GEOSENSIS X3فلزیاب جیوسنس ایکس GEOSENSIS X3تماس بگیرید
موجودردیاب فلزیاب ریفایندر Gdi Rayfinderردیاب فلزیاب ریفایندر Gdi Rayfinderتماس بگیرید
موجودردیاب فرکانسی ایکس فایندر Gdi X-Finderردیاب فرکانسی ایکس فایندر Gdi X-Finder460000000
موجودردیاب خوراکی آنتنی آپولو Gdi Apollo Metal Detectorردیاب خوراکی آنتنی آپولو Gdi Apolloتماس بگیرید
موجوداسکنر فلزیاب مگنتومتر مگنا اسمارت magnasmartاسکنر فلزیاب مگنتومتر مگنا اسمارت magnasmartتماس بگیرید
موجودردیاب aks cave finder ای کی اس فایندرردیاب aks cave finder ای کی اس فایندرتماس بگیرید
موجودگنج یاب Ajax Iota ایوتا آژاکسگنج یاب Ajax Iota ایوتا آژاکستماس بگیرید
موجودفلزیاب AJAX Primero آژاکس پریمروفلزیاب AJAX Primero آژاکس پریمرو595000000
موجودفلزیاب Ajax Omega آژاکس امگافلزیاب Ajax Omega آژاکس امگا255000000
موجودردیاب Ajax Electra آژاکس الکتراردیاب Ajax Electra آژاکس الکترا205000000
موجودگاما Ajax Gammaدستگاه طلایاب Ajax Gamma آژاکس گاما205000000
موجوددستگاه Ajax Alpha آژاکس آلفادستگاه Ajax Alpha آژاکس آلفا245000000
موجودفلزیاب لورنز Lorenz DeepMax X6فلزیاب لورنز دیپ مکس Lorenz DeepMax X6200000000
موجودفلزیاب لورنز LORENZ DEEPMAX X5فلزیاب لورنز LORENZ DEEPMAX X5125000000
موجودفلزیاب Deepmax Lorenz Z1 لورنز زد وانفلزیاب Deepmax Lorenz Z1 لورنز زد وان210000000
موجوددستگاه گنج یاب Via Gold a9دستگاه گنج یاب Via Gold a9105000
موجودفلزیاب نوکتا مولتی کروزر Multi Kruzerفلزیاب نوکتا مولتی کروزر Multi Kruzerتماس بگیرید
موجودفلزیاب نوکتا لجند Legendفلزیاب نوکتا لجند Legendتماس بگیرید
موجودفلزیاب نوکتا پالس دایو Nokta PulseDiveفلزیاب نوکتا پالس دایو Nokta PulseDive11000000
موجودفلزیاب نوکتا انفیبیو Nokta Makro Anfibioفلزیاب نوکتا انفیبیو Nokta Makro Anfibioتماس بگیرید
موجودفلزیاب فیشر Fisher F75فلزیاب فیشر Fisher F75تماس بگیرید
موجودنقطه زن GTI 2500 گرت جی تی آیتماس بگیرید
موجودنقطه زن گرت اپکس Garrett Apexنقطه زن گرت اپکس Garrett Apexتماس بگیرید
موجودفلزیاب گرت پرو Garrett AT PROفلزیاب گرت پرو Garrett AT PROتماس بگیرید
موجودفلزیاب گرت Garrett Atxفلزیاب گرت Garrett Atx91000000
موجودفلزیاب پین پوینتر گرت پروPro-Pointer ATفلزیاب پین پوینتر گرت پروPro-Pointer AT5200000
موجودپین پوینتر پروفایند Pro-Find ماینلبپین پوینتر پروفایند Pro-Find ماینلب25000000
موجودفلزیاب مانتیکور Manticore ماینلبفلزیاب Manticore مانتیکور ماینلب135000000
موجودفلزیاب گولد مانستر Gold Monster 1000 ماینلبفلزیاب گولد مانستر Gold Monster 1000 ماینلبتماس بگیرید
موجودفلزیاب گو فایند go-find ماینلبفلزیاب گو فایند go-find ماینلب35000000
موجودفلزیاب سی تی ایکس ctx 3030فلزیاب سی تی ایکس ctx 3030125000000
موجودفلزیاب سافاری Safari ماینلبفلزیاب سافاری Safari ماینلبتماس بگیرید
موجودفلزیاب جی پی زد gpz 7000 ماینلبفلزیاب جی پی زد GPZ 7000 ماینلب485000000
موجودفلزیاب جی پی ایکس GPX 5000 ماینلبفلزیاب جی پی ایکس GPX 5000 ماینلب75000000
موجودفلزیاب ایتراک E-TRAC ماینلبفلزیاب ایتراک E-TRAC ماینلب32000000
موجودفلزیاب اکوناکس Equinox 700 ماینلبفلزیاب اکوناکس Equinox 700 ماینلبتماس بگیرید
موجودفلزیاب OKM Pulse Nova پالس نوافلزیاب OKM Pulse Nova پالس نوا100000000
موجودردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4ردیاب بیونیک ایکس فور bionic x4345000000
موجوداسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professionalاسکنر فلزیاب فیوژن OKM Fusion Professional229000000
موجوداسکنر فلزیاب Rover UC روور یوسیاسکنر فلزیاب Rover UC روور یوسی259000000
موجوداسکنر فلزیاب روور Okm Rover c4اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c4345500000
موجوداسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2اسکنر فلزیاب روور Okm Rover c2249500000
موجوداسکنر تصویری OKM Gepard جی پارد آلماناسکنر فلزیاب جی پارد OKM Gepard584000000
موجوداسکنر اوولوشن OKM Evolutionاسکنر اوولوشن OKM Evolution300000000
موجوداسکنر فلزیاب OKM exp 4500 proاسکنر فلزیاب OKM exp 4500 pro460000000
موجوددستگاه اسکنر فلزیاب 6000 OKM EXP او کی امدستگاه اسکنر فلزیاب 6000 OKM EXP او کی ام701000000
موجوداسکنر فلزیاب 4500 OKM expاسکنر فلزیاب 4500 OKM exp408320000
موجوداسکنر فلزیاب 4000 OKM expاسکنر فلزیاب 4000 OKM expتماس بگیرید
موجودطلایاب GPX 5000 جی پی ایکسطلایاب GPX 5000 جی پی ایکس ماینلب75000000
موجودفلزیاب VIA GOLD ویا گلدفلزیاب VIA GOLD ویا گلدتماس بگیرید
موجودفلزیاب Nokta Makro Impact نوکتا ماکرو ایمپکتفلزیاب Impact ایمپکت21000000
موجودردیاب aks real black ای کی اس رئال بلکردیاب aks real black ای کی اس رئال بلک30000000
موجودردیاب aks real gold ای کی اس رئال گلدردیاب aks real gold ای کی اس رئال گلد18000000
موجودردیاب گنج AKS ای کی اسردیاب گنج AKS ای کی اس9000000
موجودفلزیاب Diana 3 imaging دیانا ۳ تصویریفلزیاب Diana 3 imaging دیانا ۳ تصویری18500000
موجودفلزیاب aragon آراگونفلزیاب aragon آراگون45000000
موجوداسکنر jet scan z4 v200 جت اسکناسکنر jet scan z4 v200 جت اسکن90000000
موجودگنج یاب Magnus Powerfull مگنوس پاور فولگنج یاب Magnus Powerfull مگنوس پاور فول960000000
موجودگنج یاب Deep Cruise pro دیپ کروزگنج یاب Deep Cruise pro دیپ کروز600000000
موجودردیاب TOM X 80تام ایکس 80ردیاب TOM X 80 تام ایکس ۸۰35000000
موجودفلزیاب KLCC سه کاره فول آپشن185000000
موجودفلزیاب morgan 12000 مورگان 12000فلزیاب MORGAN 12000 مورگان ۱۲۰۰۰80000000
موجوددستگاه Morgan 5000 مورگان ۵۰۰۰دستگاه Morgan 5000 مورگان ۵۰۰۰50000000
موجوداسکنر super sensor سوپرسنسوراسکنر super sensor سوپرسنسور30000000
موجودSENSOR سنسور های اسکنرSENSOR سنسور های اسکنر15000000
موجودفلزیاب IMAGER 16000 ایمیجر ۱۶۰۰۰فلزیاب IMAGER 16000 ایمیجر ۱۶۰۰۰190000000
موجودفلزیاب IMAGER 20000 ایمیجر۲۰۰۰۰فلزیاب IMAGER 20000 ایمیجر۲۰۰۰۰120000000
موجودفلزیاب imager 25000 ایمیجر۲۵۰۰۰فلزیاب imager 25000 ایمیجر۲۵۰۰۰160000000
موجودفلزیاب BHP Super بی اچ پی سوپرفلزیاب BHP Super بی اچ پی سوپر17500000
موجودفلزیاب BHP Force بی اچ پی فورسفلزیاب BHP Force بی اچ پی فورس13000000
موجودفلزیاب BHP Super Imaging بی اچ پی سوپر ایمیجینگفلزیاب BHP Super Imaging بی اچ پی سوپر27500000
موجودjet scan zw200 جت اسکن زددبلیو200فلزیاب jet scan zw200 جت اسکن55000000
موجوداسکنر jet scan z8 v200 جت اسکن زد8وی200اسکنر jet scan z8 v200 جت اسکن زد8وی200120000000
موجودفلزیاب morgan 9000 مورگان 9000فلزیاب morgan 9000 مورگان 900055000000
موجوداسکنر  Jet Scan Z100 جت اسکن زد100اسکنر Jet Scan Z100 جت اسکن زد10018000000
موجودفلزیاب فرکانسی M2R IIفلزیاب فرکانسی M2R II8500000
موجودjet scan z16v200 جت اسکن زد16وی200jet scan z16v200 جت اسکن زد16وی200185000000
موجوداسکنر jet scan z300 جت اسکن زد 300اسکنر jet scan z300 جت اسکن زد 30065000000
موجودفلزیاب cassel radion کسل رادیونفلزیاب cassel radion کسل رادیون170000000
موجودردیاب فرکانسی gold hunterردیاب فرکانسی gold hunter گلد هانتر65000000
موجودفلزیاب HOKER F5 PRO هوکر اف 5 پروفلزیاب HOKER F5 PRO هوکر اف 5 پرو40000000
موجودفلزیاب LORENZ Z2 لورنز زد2 محصول دیپ مکس آلمانفلزیاب LORENZ Z2 لورنز زد۲180000000
موجودگنجیاب تصویری ای ایکس پی 6000 ساخت شرکت okm آلمانگنجیاب تصویری EXP 6000 ای ایکس پی 6000تماس بگیرید
موجودفلزیاب KLCC کا ال سی سیفلزیاب KLCC کا ال سی سی95000000
موجودفلزیاب و طلایاب BHP MULTI بی اچ پی مولتیفلزیاب و طلایاب BHP MULTI بی اچ پی مولتی23000000
موجودگنجیاب مورگان 18000فلزیاب morgan 18000 مورگان 18000100000000
موجودنوکتا سیمپلکس ساخت ترکیهفلزیاب نوکتا Makro Simplex ماکرو سیمپلکس17500000
موجودفلزیاب Vanquish ونکویش ماینلبفلزیاب Vanquish ونکویش ماینلبتماس بگیرید
موجودفلزیاب جئو گرافیکال اگزاماینرگنجیاب Geo Examiner جئو اگزاماینر139000000
موجودگنجیاب چند کاره ی هوکر اف 5گنجیاب Hoker F5 هوکر اف ۵31000000
موجودفلزیاب قدرتمند دیانافلزیاب قدرتمند Diana دیانا10000000
موجودردیاب فرکانسی تام ایکس 60شعاع زن فرکانسی TOM X60 تام ایکس 6022000000
۰۹۱۲۴۱۴۰۰۵۲
X